WAŻNE DLA UCZNIÓW KLAS III


Zarzadzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 (ważna tabela nr 1!).


Ogólne zasady przeliczania na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.


Zatrudnianie młodocianych - materiał dla uczniów, rodziców i wychowawców.


Adresy internetowe wybranych szkół ponadgimnazjalnych

Wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubuskiego
na rok szkolny 2017/2018